Zakończone Seminarium ELANORE: Ulepszenie Systemu Etykietowania Opon w Kontekście Hałasu i Oporów Toczenia

Dnia 16-17 stycznia 2024 roku odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Seminarium ELANORE, poświęcone ulepszaniu systemu etykietowania opon pod kątem hałasu i oporów toczenia. Miejscem spotkania był malowniczy Pałac Kłanino koło Gdańska, Polska.

Cel Seminarium: Seminarium ELANORE miało na celu krytyczną ocenę obecnych procedur etykietowania opon samochodów osobowych. Projekt skupiał się na identyfikacji niedociągnięć w systemie etykietowania, proponowaniu usprawnień oraz prezentacji potencjalnych ulepszeń.

Uczestnicy: W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele branży oponiarskiej, sektora drogowego oraz instytutów badawczych zajmujących się infrastrukturą drogową i ruchem drogowym. To unikalna platforma do głębokiej dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Tematy Seminarium: Podczas seminarium poruszono szereg istotnych tematów, w tym ewaluację obecnych etykiet opon, związki między różnymi typami pomiarów oporu toczenia, wpływ temperatury na pomiary oporu toczenia, analizę różnic w hałasie opony/drogi na różnych nawierzchniach, korelację między pomiarami hałasu drogowego i laboratoryjnego, oraz propozycje ulepszeń etykietowania opon. Ponadto, uczestnicy brali udział w analizie korzyści dla środowiska wynikających z poprawnych procedur etykietowania.

Podsumowanie: Seminarium ELANORE nie tylko dostarczyło głębszą analizę omawianych tematów, lecz także stworzyło inspirującą przestrzeń do wymiany wiedzy między różnymi sektorami przemysłowymi i badawczymi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom za udział w tym ważnym wydarzeniu, które wpisuje się w naszą wspólną misję doskonalenia branży oponiarskiej i dbałości o środowisko naturalne. Oczekujemy na kolejne współprace i innowacyjne rozwiązania.

Brak możliwości komentowania.