DK 12 w Chełmie: umowa na przebudowę podpisana

4 czerwca w Chełmie została podpisana umowa na przebudowę drogi krajowej nr 12. Firma EKKOM Sp. z o.o. wypełniła i skompletowała wniosek o dofinansowanie o wartości 170 mln zł, opracowała Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

czytaj dalej

Zwycięski wniosek o dofinansowanie dla Chełma

Chełm otrzymał maksymalne, 85-proc. dofinansowanie (170 mln PLN) z UE na projekt „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta”. Wniosek o dofinansowanie na zlecenie miasta skompletował i złożył EKKOM Sp. z o.o, który opracował także Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

czytaj dalej

Projekt Konsorcjum EKKOM – Drogmost uzyskał dofinansowanie na 155 mln zł

EKKOM  Sp. z o.o. w konsorcjum z Drogmost Sp. z o.o. wykonał koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. Projekt uzyskał maksymalne dofinansowanie: jego wartość to 191 mln zł, a kwota dofinansowania to 155 mln zł. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał już w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie.

czytaj dalej