Współpraca z Next-Jobs

Uprzejmie informujemy, że portal drogowy edroga.pl, którego wydawcą jest EKKOM Sp. z o.o., nawiązał współpracę z serwisem pracy Next-Jobs, który dostarcza klientom z całego świata wysokiej jakości usługi z zakresu rekrutacji online.

EKKOM na targach pracy Politechniki Krakowskiej

Przedstawiciele firmy EKKOM uczestniczą w branżowych targach pracy, organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej w ramach projektu PIKAP – Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki.

Prezes EKKOM na Forum Drogowym w Puławach

W dniach 5-6 kwietnia w Puławach trwa III Lubelskie Forum Drogowe. W czterech sesjach tematycznych, dotyczących m.in. budowy obwodnicy Puław, innowacji i bezpieczeństwa, wystąpią przedstawiciele GDDKiA, administracji województwa lubelskiego i Politechniki Lubelskiej. Dr inż. Janusz Bohatkiewicz wygłosi prezentację: „Miasteczko holenderskie” w...

Koncepcja i decyzja środowiskowa dla DW 781

Kolejne istniejące odcinki drogi wojewódzkiej nr 781 w Małopolsce będą mogły zostać zmodernizowane. Firma EKKOM wykonywała prace związane z opracowaniem koncepcji i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla DW nr 781, na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 20 km.

Rocznica

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.