Bielsko-Biała z programem ochrony przed hałasem

25 października br. Rada Miasta w Bielsku-Białej przyjęła Program ochrony środowiska przed hałasem, przygotowany przez EKKOM Sp. z o.o.

Studia, praktyka, praca w EKKOM

Firma EKKOM współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą, m.in. przyjmując studentów na praktyki w Krakowie. W 2017 roku doświadczenie w firmie zdobywało troje studentów z włoskiej Politechniki w Bari i jedna osoba z Niemiec, natomiast w 2018...

PRACOWNIK ADMINISTRACJI I OFERTOWANIA

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku pracownika administracji i ofertowania do biura w Krakowie.

POSPH dla województwa wielkopolskiego uchwalony

Sejmik województwa wielkopolskiego uchwalił Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem (POSPH), który został opracowany w firmie EKKOM. Program sporządzono dla terenów leżących poza aglomeracją Poznań.

Doskonały finał praktyki

31 sierpnia dobiegła końca praktyka studenta z Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Była ona realizowana w ramach międzynarodowego projektu GIMA.

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.