Szkolenia EKKOMu

Pod koniec listopada i na początku grudnia pracownicy firmy EKKOM przeprowadzili dwa szkolenia z zakresu uspokojenia ruchu i dyrektywy ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu.

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

28 i 29 listopada w Lublinie trwa konferencja, której organizatorami są PKD, Politechnika Lubelska oraz Cement Ożarów. W pierwszej sesji, z referatem „Wpływ badań hałaśliwości nawierzchni drogowych na ich wybór w rozwiązaniach drogowych”, wystąpił dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz.

EKKOM na konferencji „Środowisko Informacji”

22 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbywa się konferencja „Środowisko Informacji”, której organizatorem jest Ministerstwo Środowiska. W jednej z sesji wystąpił przedstawiciel firmy EKKOM.

Kariera naukowa w EKKOM

21 listopada br. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej jednogłośnie nadała Januszowi Bohatkiewiczowi, prezesowi zarządu EKKOM Sp. z o.o., stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo.

POSPH dla Gliwic i Krakowa uchwalony

7 listopada w Krakowie i 8 listopada w Gliwicach radni miejscy uchwalili Programy Ochrony Środowiska przed Hałasem (POSPH). Autorem obu opracowań była firma EKKOM.

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.