Wrażenia Stażystki z programu Erasmus Plus

"Było niesamowicie!" To mówię, gdy ktoś pyta mnie o wrażenia po stażu w EKKOMie. Spędziłam tu trzy miesiące swojego stażu i w tym czasie dużo się nauczyłam na temat infrastruktury i ochrony środowiska. Miałam możliwość porównania włoskich przepisów z polskimi, jednocześnie poprawiając swój język angielski. Zespół jest po prostu wspaniały i bardzo miło spędzałam z nim czas! Ponadto teraz czuję się bardziej

Projekt Konsorcjum EKKOM – Drogmost uzyskał dofinansowanie na 155 mln zł

EKKOM  Sp. z o.o. w konsorcjum z Drogmost Sp. z o.o. wykonał koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. Projekt uzyskał maksymalne dofinansowanie: jego wartość to 191 mln zł, a kwota dofinansowania to 155 mln zł. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał już w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie.

Staże Erasmus Plus w EKKOMie

Z przyjemnością informujemy, że nasz Zespół powiększył się o dwie Stażystki - z Włoch i Niemiec w ramach programów Erasmus Praktyki. Panie aktywnie nam pomagają w prowadzonych projektach.

Ostatnio byliśmy w Lyonie

Nasz Pracownik uczestniczył w dniach 30.08-2.09. w V edycji konferencji pt: „Integrating Transport with living Landscapes” w Lyonie. Konferencja była organizowana przez stowarzyszenie IENE (Infra Eco Network Europe).

Laboratorium badawcze EKKOM Sp. z o.o. otrzymuje dalszą akredytację od PCA

22 kwietnia br. Polskie Centrum Akredytacyjne podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji Laboratorium Badawczego EKKOM Sp. z o.o. nr AB 1046 w dotychczasowym zakresie.

Oferujemy doradztwo i pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w celu ubiegania się o dofinansowanie

w zakresie m.in. projektów budowlanych, wykonawczych, procedur środowiskowych dla infrastruktury komunikacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.  

EKKOM na Małopolskim Forum Drogowym

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie są organizatorami drugiej edycji Małopolskiego Forum Drogowego w Zakopanem. Tematami prezentacji i dyskusji były: zaawansowane systemy sterowania ruchem i zarządzania usługami transportowymi, technologie przedłużające trwałość nawierzchni drogowych oraz - co stało się już specjalnością konferencji w województwie małopolskim - projektowanie i realizacja dróg dla rowerów.

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.