Kolejny włoski Stażysta w EKKOM

Miło nam poinformować, że kolejny student włoskiej Politechniki w Bari będzie zdobywał doświadczenie w naszej firmie. Mamy nadzieję, że i tym razem współpraca przyniesie obopólne korzyści.

Analiza porealizacyjna dla PKP w Radomiu

Firma EKKOM opracowała dla PKP PLK analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania na tereny wymagające ochrony przed hałasem dla przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”.

Decyzja środowiskowa dla S 74

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S74 na odcinku Cedzyna – Łągów – Jałowęsy. Dokumentację potrzebną do jej wydania przygotowała firma EKKOM.

DK 12 w Chełmie: umowa na przebudowę podpisana

4 czerwca w Chełmie została podpisana umowa na przebudowę drogi krajowej nr 12. Firma EKKOM Sp. z o.o. wypełniła i skompletowała wniosek o dofinansowanie o wartości 170 mln zł, opracowała Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożyła wniosek o wydanie decyzji o...

Ul. Muzyczna w Lublinie wybudowana

26 maja po południu ul. Muzyczna w Lublinie została dopuszczona do ruchu. Jej budowa trwała od października 2015 roku. Będzie obsługiwała Dworzec Metropolitalny, a wcześniej skorzystają z niej m.in. kibice Młodzieżowych Mistrzostw Europy.

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.

Komunikaty TRANSEIA 2017

Najnowsze informacje o III Międzynarodowej Konferencji Ochrony Środowiska w Budownictwie Komunikacyjnym TRANSEIA (kontynuacja konferencji TRANSNOISE)