Projekt EKKOM w Gliwicach w fazie realizacji

W miejscu skrzyżowania ulic Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej w Gliwicach powstanie czterowlotowe rondo.  Dokumentację projektową tej inwestycji przygotowała firma EKKOM.

O pomiarach akustycznych na edroga.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Niepewność pomiarów akustycznych”, opublikowanym w portalu edroga.pl. Materiał powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TRANSEIA „Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”.

Dr Bohatkiewicz o hałasie w portalu edroga.pl

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem opublikowanym w portalu edroga.pl. Dr inż. Janusz Bohatkiewicz, prezes EKKOM, przybliża czytelnikom zasady wyboru metod ochrony przed hałasem.

EKKOM na Seminarium Technicznym w Augustowie

Dr inż. Janusz Bohatkiewicz wygłosił referat podczas X Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Seminarium odbywa się w dniach 17-19 stycznia w Augustowie.

Recenzja prezesa EKKOM w książce o BIM

Czy polskie prawo zamówień publicznych pozwala na wymaganie stosowania BIM-u, jakie są etapy i procesy związane z realizacją inwestycji zgodnie z BIM, jakie są zalety stosowania BIM, jak używać BIM w projektach infrastrukturalnych?

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.