Prezes EKKOM na I Kongresie GDDKiA

Dr inż. Janusz Bohatkiewicz poprowadził jedną z sesji I Kongresu GDDKiA Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który odbył się 29 września w Jachrance.

Szybka decyzja środowiskowa dla nowosądeckich dróg powiatowych

W 2017 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zaplanował przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych 1520K oraz 1505K, dla których firma EKKOM wykonywała dokumentacje środowiskowe i działała w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej.

Zmiana siedziby Firmy

Informujemy, że od dnia 04.09.2017 r. zmienia się adres do korespondencji EKKOM Sp. z o.o. na ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków. Pozostałe dane pozostają niezmienne.

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.

Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną
TRANSEIA
„Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”
6 – 8 grudnia 2017 r.
w Hotelu Czarny Potok Resort & Spa w Krynicy Zdroju
www.transeia.eu


(kontynuacja konferencji TRANSNOISE)