Praktyka studencka w EKKOM

Obecnie w firmie EKKOM odbywa praktykę studencką Rob Smits z Wageningen University & Research (Holandia). Jest ona realizowana w ramach programu GIMA (Geographical Information Management & Applications).

EKKOM zaprojektuje drogę w Nowym Sączu

Konsorcjum firm EKKOM z Krakowa i Pracownia Projektowa Mostopol z Opola zaprojektuje połączenie drogi krajowej nr 87 – ul. Węgierska w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z budową mostu na Dunajcu na wysokości ul. Piramowicza. Konsorcjum przedstawi...

Współpraca z Next-Jobs

Uprzejmie informujemy, że portal drogowy edroga.pl, którego wydawcą jest EKKOM Sp. z o.o., nawiązał współpracę z serwisem pracy Next-Jobs, który dostarcza klientom z całego świata wysokiej jakości usługi z zakresu rekrutacji online.

EKKOM na targach pracy Politechniki Krakowskiej

Przedstawiciele firmy EKKOM uczestniczą w branżowych targach pracy, organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej w ramach projektu PIKAP – Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki.

Prezes EKKOM na Forum Drogowym w Puławach

W dniach 5-6 kwietnia w Puławach trwa III Lubelskie Forum Drogowe. W czterech sesjach tematycznych, dotyczących m.in. budowy obwodnicy Puław, innowacji i bezpieczeństwa, wystąpią przedstawiciele GDDKiA, administracji województwa lubelskiego i Politechniki Lubelskiej. Dr inż. Janusz Bohatkiewicz wygłosi prezentację: „Miasteczko holenderskie” w...

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.