EKKOM na Konferencji InfraBIM

W Polsce nikt już nie pyta, czy wprowadzać BIM, w tej chwili toczy się już dyskusja nad tym, jak to zrobić i od kiedy zacząć. Odpowiedzi na te i inne pytania przyniosła Ogólnopolska Konferencja InfraBIM, odbyłająca się w dniach 8-9 listopada 2016 roku w Łodzi z aktywnym uczestnictwem EKKOM-u.

Pełnomocnik Prezydenta miasta Chełm ds. strategii o projekcie EKKOM-u

"Współpraca z firmą EKKOM układała się bardzo dobrze. Wręcz możemy wyrazić nasze uznanie i wdzięczność za pomyślną, merytoryczną i fachową współpracę" - stwierdził Roland Kurczewicz.

Zwycięski wniosek o dofinansowanie dla Chełma

Chełm otrzymał maksymalne, 85-proc. dofinansowanie (170 mln PLN) z UE na projekt "Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta". Wniosek o dofinansowanie na zlecenie miasta skompletował i złożył EKKOM Sp. z o.o, który opracował także Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

DW nr 473 rozbudowana: ekologicznie i rok przed terminem

27 października przywrócono ruch na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 między Uniejowem a węzłem na autostradzie A2. Inwestycja, dla której EKKOM Sp. z o.o. przygotował dokumentację projektową, została zakończona rok wcześniej niż planowano.

Program Erasmus+ w EKKOM ciągle kontynuowany

Miło nam poinformować, że nasze grono powiększy się w maju 2017 r. o kolejnego Stażystę. Będzie nim student z Politechniki w Bari we Włoszech. W chwili obecnej gościmy Studentkę z Wyższej Szkoły Zawodowej w Zwickau (Niemcy).

Wrażenia Stażystki z programu Erasmus Plus

"Było niesamowicie!" To mówię, gdy ktoś pyta mnie o wrażenia po stażu w EKKOMie. Spędziłam tu trzy miesiące swojego stażu i w tym czasie dużo się nauczyłam na temat infrastruktury i ochrony środowiska. Miałam możliwość porównania włoskich przepisów z polskimi, jednocześnie poprawiając swój język angielski. Zespół jest po prostu wspaniały i bardzo miło spędzałam z nim czas! Ponadto teraz czuję się bardziej

Projekt Konsorcjum EKKOM – Drogmost uzyskał dofinansowanie na 155 mln zł

EKKOM  Sp. z o.o. w konsorcjum z Drogmost Sp. z o.o. wykonał koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. Projekt uzyskał maksymalne dofinansowanie: jego wartość to 191 mln zł, a kwota dofinansowania to 155 mln zł. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał już w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie.

Witamy na stronie firmy EKKOM Sp. z o.o.Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.
Dzięki ścisłej współpracy wielu ekspertów w jednej firmie wykonywane są projekty zawierające optymalne rozwiązania infrastrukturalne, które w minimalny sposób ingerują w środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług i do współpracy.