Seminarium ELANORE 16-17 stycznia 2024 r.

Aktualnie trwa Seminarium ELANORE poświęcone ulepszeniu systemu etykietowania opon w kontekście hałasu i oporów toczenia. Organizowane w Pałacu Kłanino koło Gdańska, Polska, wydarzenie skupia się na krytycznej ocenie obecnych procedur etykietowania opon samochodów osobowych. Uczestnicy, reprezentujący branżę oponiarską, sektor drogowy i instytuty badawcze, biorą udział w pogłębionej dyskusji nad identyfikacją niedociągnięć w systemie etykietowania, zaproponowaniem usprawnień oraz przedstawieniem potencjalnych ulepszeń.

Tematy poruszane podczas seminarium obejmują ewaluację obecnych etykiet opon, związki między różnymi typami pomiarów oporu toczenia, wpływ temperatury na pomiary oporu toczenia, analizę różnic w hałasie opony/drogi na różnych nawierzchniach, korelację między pomiarami hałasu drogowego i laboratoryjnego oraz propozycje ulepszeń etykietowania opon. Ponadto, uczestnicy biorą udział w analizie korzyści dla środowiska wynikających z poprawnych procedur etykietowania.

Seminarium ELANORE to nie tylko okazja do głębszej analizy omawianych tematów, ale także doskonała platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami przemysłowymi i badawczymi.

Brak możliwości komentowania.