Projekt badawczy w EKKOM

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu ELANORE, który wykonujemy w konsorcjum z Politechniką Gdańską oraz norweską firmą SINTEF AS. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 „POLNOR 2019 – Energia, transport i klimat”. Link do strony projektu: https://elanore.mech.pg.gda.pl/pl

czytaj dalej

Nowe wytyczne EKKOM i IBDiM

W dniu 2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich. W zestawie tych opracowań znajdują się „Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich” przygotowane przez zespół EKKOM we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Wszystkie wytyczne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m

czytaj dalej