Projekt badawczy w EKKOM

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu ELANORE (https://elanore.mech.pg.gda.pl/pl), który wykonujemy w konsorcjum z Politechniką Gdańską oraz norweską firmą SINTEF AS. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 „POLNOR 2019 – Energia, transport i klimat”.

czytaj dalej

EKKOM sporządził ekspertyzę oddziaływania akustycznego wiaduktów

Ekspertyza dotyczyła oddziaływania akustycznego wiaduktów drogowych zlokalizowanych nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie na środowisko i rozpatrywała trzy warianty: stan istniejący, stan bez ekranów akustycznych na wiaduktach oraz stan docelowy, zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

czytaj dalej