Projekt badawczy w EKKOM

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu ELANORE (https://elanore.mech.pg.gda.pl/pl), który wykonujemy w konsorcjum z Politechniką Gdańską oraz norweską firmą SINTEF AS. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 „POLNOR 2019 – Energia, transport i klimat”.

Brak możliwości komentowania.