EKKOM sporządził ekspertyzę oddziaływania akustycznego wiaduktów

Ekspertyza dotyczyła oddziaływania akustycznego wiaduktów drogowych zlokalizowanych nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie na środowisko i rozpatrywała trzy warianty: stan istniejący, stan bez ekranów akustycznych na wiaduktach oraz stan docelowy, zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

czytaj dalej