Projekt Konsorcjum EKKOM – Drogmost uzyskał dofinansowanie na 155 mln zł

EKKOM  Sp. z o.o. w konsorcjum z Drogmost Sp. z o.o. wykonał koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. Projekt uzyskał maksymalne dofinansowanie: jego wartość to 191 mln zł, a kwota dofinansowania to 155 mln zł. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał już w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie.

– To dla nas jedna z kluczowych inwestycji drogowych w Lublinie, tym bardziej cieszy uzyskanie maksymalnego dofinansowania. Budowa pozwoli nam wyprowadzić ruch z południa miasta wprost na obwodnicę i drogę ekspresową. Domknięciem miejskiego ringu od południa będzie budowa przedłużenia ul. Dywizjonu 303, dla którego aktualnie opracowywana jest dokumentacja – powiedział prezydent Krzysztof Żuk.

Przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino powstanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin. Inwestycja będzie polegała na budowie ul. Monte Cassino z przebudową ul. Wojeciechowskiej i Nałęczowskiej, budowie sieci dróg niższych klas oraz budowie węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino z Nałęczowską. Będzie to droga niemal identyczna jak oddane w 2014 roku przedłużenie al. Solidarności. Dwujezdniowa arteria będzie tworzyła dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Nałęczowską, a następnie estakadami pobiegnie nad Suchą Doliną i ciekiem spod Konopnicy. W ramach tego zadania przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Wojciechowską oraz ul. Nałęczowską oraz sama ul. Nałęczowska na odcinku około 600 metrów. Powstanie m.in. estakada o długości ok. 150 m w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Dokonana zostanie również przebudowa sieci, wykonany został projekt nasadzeń, projekt ekranów akustycznych, chodników i ścieżek rowerowych.

Zarząd Dróg i Mostów posiada już dzięki Konsorcjum Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, decyzję środowiskową oraz decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca robót. Inwestycja będzie realizowana w cyklu dwuletnim.

Brak możliwości komentowania.