Zwycięski wniosek o dofinansowanie dla Chełma

Chełm otrzymał maksymalne, 85-proc. dofinansowanie (170 mln PLN) z UE na projekt „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta”. Wniosek o dofinansowanie na zlecenie miasta skompletował i złożył EKKOM Sp. z o.o, który opracował także Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Otrzymane dofinansowanie Chełm przeznaczy na przebudowę i odnowienie ulic: Rejowieckiej, Rampy Brzeskiej, Alei Przyjaźni oraz Wschodniej, czyli miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12. Zaplanowana jest także budowa nowego wiaduktu, ulic, skrzyżowań, kilometry ścieżek rowerowych i wiele innych rozwiązań komunikacyjnych. Pod względem skali i wartości to największe przedsięwzięcie inwestycyjne w mieście od kilkudziesięciu lat.

Centrum Unijnych Programów Transportowych, które ogłosiło i rozstrzygnęło konkurs, przyznało miastu najwyższą kwotę, aż 170 mln zł dofinansowania (projekt wart jest 200 mln zł). Poza Chełmem dofinansowanie otrzyma jeszcze tylko Częstochowa (164 mln zł), Kraków (152,7 mln) oraz Koszalin (23,5 mln zł).

Wnioski o dofinansowanie oceniano dwustopniowo w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. Komisja Oceny Projektów składała się z 12 osób, które analizowały wnioski pod względem kwestii środowiskowych oraz kosztów i korzyści.

Więcej informacji o konkursie: http://www.cupt.gov.pl/?id=2020

Brak możliwości komentowania.