Szybka decyzja środowiskowa dla nowosądeckich dróg powiatowych

W 2017 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zaplanował przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych 1520K oraz 1505K, dla których firma EKKOM wykonywała dokumentacje środowiskowe i działała w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej.

Przedmiotem prac była przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1520K (ul. Szczawnicka w Piwnicznej Zdroju) na odcinku o łącznej długości ok. 4 km. Podobny zakres prac modernizacyjnych obejmował drogę powiatową nr 1505 Ropa – Gródek – Biała Niżna na odcinku ok. 5 km w miejscowości Gródek i Biała Niżna. Rozbudowa odcinków dróg dotyczyła punktowych miejsc i podyktowana była koniecznością zagospodarowania terenów przyległych do drogi w jej istniejącym śladzie. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszy warunki życia mieszkańców powyższych miejscowości.

Dzięki prężnej pracy pracowników Urzędów Gmin prowadzących postępowanie administracyjne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Powiatowy Zarząd Dróg uzyskał w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Rozstrzygnięcia sprawy zapadały niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Starym Sączu.

Z dniem 7 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, a z dniem 24 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Grybów wydali odpowiednio decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć pn: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1520 K ul. Szczawnicka na odcinku od km 0+030 – 5+246 w m. Piwniczna Zdrój” oraz „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1505K Ropa – Gródek – Biała Niżna na odcinku 1+650 do 6+500 w miejscowości Gródek i Biała Niżna”.

To postępowanie administracyjne jest przykładem prawidłowej współpracy pomiędzy Inwestorem a Organem wydającym decyzję. Odpowiednio rozbudowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz zaangażowanie i efektywny dialog z organami prowadzącymi sprawę okazał się być wystarczający do wydania decyzji środowiskowej bez zbędnej zwłoki. Taki sposób prowadzenia postępowania pozwolił zaoszczędzić nie tylko znaczną ilość czasu, ale finalnie przyczyni się do możliwości uzyskania dofinansowania na prace związane z realizacją przedsięwzięć. Dzięki temu mieszkańcy gmin Piwniczna Zdrój i Grybów będą mogli już niebawem cieszyć się z nowej, bezpiecznej nawierzchni drogi.

Brak możliwości komentowania.