Serdeczne gratulacje dla P. dra inż. Macieja Hałuchy

Niezmiernie miło nam poinformować, że Pan Maciej Hałucha, Wiceprezes Zarządu EKKOM Sp. z o.o. obronił pracę doktorską i tym samym uzyskał stopień naukowy doktora. Praca doktorska nosiła tytuł „Wpływ wybranych czynników i danych wejściowych na modelowanie hałasu drogowego”. Serdecznie gratulujemy!

Brak możliwości komentowania.