Projekty organizacji ruchu dla GDDKiA w Opolu

Firma EKKOM przygotowała dla GDDKiA w Opolu projekty stałej organizacji ruchu na drogach krajowych oraz autostradzie A4 w województwie opolskim.

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu na autostradzie A4 dotyczyła całego odcinka w granicach administracyjnych województwa opolskiego. Zakres opracowania, które wykonała firma, obejmował: główny ciąg autostrady A4, węzły, Miejsca Obsługi Podróżnych, Stacje Poboru Opłat, Obwody Utrzymania Autostrady oraz wyjazdy awaryjne.

Drugie zadanie dotyczyło aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu wybranych odcinków dróg krajowych nr 39, 42, 45, 46 i 94 o łącznej długości ponad 150 kilometrów. W tym przypadku również konieczne było wykonanie inwentaryzacji elementów istniejącej organizacji ruchu oraz dostosowanie oznakowania do aktualnie obowiązujących przepisów i wykonanie projektów organizacji ruchu.

Brak możliwości komentowania.