Ostatnio byliśmy w Lyonie

Nasz Pracownik uczestniczył w dniach 30.08-2.09. w V edycji konferencji pt: „Integrating Transport with living Landscapes” w Lyonie. Konferencja była organizowana przez stowarzyszenie IENE (Infra Eco Network Europe).

IENE to międzynarodowa sieć ekspertów działających w dziedzinie ekologii i liniowej infrastruktury transportowej. Co dwa lata IENE organizuje międzynarodowe konferencje, których celem jest stworzenie interdyscyplinarnego forum umożliwiającego wymianę doświadczeń pomiędzy sektorem ochrony środowiska i transportu oraz przedstawienie najbardziej aktualnych wyników badań naukowców i praktyków z całego świata.

W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 460 osób z ponad 40 krajów. Na konferencji obecna była także przedstawicielka firmy EKKOM Sp. z o.o., która zaprezentowała wyniki monitoringu skuteczności przejść dla zwierząt.

Konferencja rozpoczęła się od wyjazdów terenowych, których celem było zapoznanie się m.in. z szeroką gamą rozwiązań umożliwiających minimalizację i łagodzenie skutków wpływu infrastruktury liniowej na środowisko stosowanych we Francji i Szwajcarii. W trakcie kolejnych dni uczestnicy brali udział w licznych wykładach, warsztatach i sesjach posterowych. Dzięki takiej formie konferencji mieli możliwość nie tylko przedstawienia wyników swoich badań, ale także uczestnictwa w specjalistycznych dyskusjach pozwalających na zidentyfikowanie najpilniejszych pytań i problemów dotyczących skuteczności stosowanych rozwiązań oraz określenie przyszłych działań w zakresie ekologii i infrastruktury transportowej.

sesja_posterowa uniwersytet przejscie_gorne

Brak możliwości komentowania.