EKKOM na targach pracy Politechniki Krakowskiej

Przedstawiciele firmy EKKOM uczestniczą w branżowych targach pracy, organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej w ramach projektu PIKAP – Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki.

W trakcie indywidualnych rozmów przekazują studentom informacje, które najlepiej przygotują ich do procesu rekrutacji w firmie EKKOM, m.in. o przydatnych umiejętnościach, znajomości odpowiednich programów komputerowych i działania, które są w firmie najbardziej cenione.

Te spotkania będą szczególnie pomocne dla tych osób, które poszukują praktyk i staży, a w przyszłości być może także zatrudnienia w EKKOM Sp. z o.o.

***
Projekt PIKAP jest adresowany do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Politechnice Krakowskiej.

Brak możliwości komentowania.