Prezes EKKOM na Forum Drogowym w Puławach

W dniach 5-6 kwietnia w Puławach trwa III Lubelskie Forum Drogowe. W czterech sesjach tematycznych, dotyczących m.in. budowy obwodnicy Puław, innowacji i bezpieczeństwa, wystąpią przedstawiciele GDDKiA, administracji województwa lubelskiego i Politechniki Lubelskiej. Dr inż. Janusz Bohatkiewicz wygłosi prezentację: „Miasteczko holenderskie” w Puławach po latach: ocena projektu i jego efektów”.

Projekt „Miasteczka Holenderskiego” jest zlokalizowany w dzielnicy Włostowice położonej w południowej części Puław. Granice projektu wyznaczają ulice: Kazimierska, Włostowicka, Skowieszyńska, Powstańców Listopadowych, Piękna i Kilińskiego. Jego podstawowym celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i polepszenie estetyki ulic na terenie osiedla oraz na odcinku drogi wojewódzkiej nr 824. W pierwszej połowie 2007 roku biuro EKKOM opracowało kompleksową dokumentację projektową dla tego zadania. Prace budowlane zakończono pod koniec 2009 roku.

Brak możliwości komentowania.