Nowe wytyczne EKKOM i IBDiM

W dniu 2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich. W zestawie tych opracowań znajdują się „Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich” przygotowane przez zespół EKKOM we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Wszystkie wytyczne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m

czytaj dalej

Projekt w Nowym Sączu

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogi krajowej nr 87 (DK 87) w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 (DW 969) w ciągu zrealizowanej obwodnicy Podegrodzia wraz z budową mostu na rzece Dunajec”. Decyzja ta została uzyskana w ramach dokumentacji projektowejczytaj dalej

czytaj dalej