Praca w Dziale Ochrony Środowiska

Poszukujemy kandydatów do pracy w Dziale Ochrony Środowiska na stanowisku specjalisty. ds. ochrony przyrody. Praca stacjonarna w biurze w Krakowie / zdalnie.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera o kierunku ochrona środowiska, nauki przyrodnicze lub kierunki pokrewne;
 • doświadczenie w opracowywaniu materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko) – w CV prosimy podać tytuły wykonanych opracowań oraz funkcję pełnioną w zespole;
 • doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych dla przedsięwzięć liniowych (drogi, linie kolejowe, sieci wysokiego napięcia) – w CV prosimy podać zestawienie wykonanych prac w tym zakresie oraz funkcję pełnioną w zespole;
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo ochrony przyrody oraz przepisów powiązanych;
 • znajomość procedur administracyjnych związanych z postępowaniem w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;
 • dyspozycyjność i brak przeciwwskazań do pracy w terenie;

Dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem opracowującym materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • praktyczna znajomość oprogramowania QGIS i/lub AutoCAD;
 • znajomość języka angielskiego.
 • dobre umiejętności komunikacyjne, organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub współpracę B2B,
 • udział w typowych i niestandardowych projektach (wytyczne, standardy, projekty badawcze, szkolenia itp.),
 • pakiet opieki medycznej.

Zapraszamy do przesyłania CV oraz listów motywacyjnych poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się w menu „KONTAKT”

Do aplikacji prosimy również dołączyć oświadczenie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez EKKOM Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Brak możliwości komentowania.