Seminarium ELANORE

Seminarium ELANORE

Ulepszenie Systemu Etykietowania Opon w Kontekście Hałasu i Oporów Toczenia

16-17 stycznia 2024 r.
Pałac Kłanino Koło Gdańska, Polska

Seminarium końcowe projektu ELANORE ma na celu krytyczną ocenę obecnych procedur etykietowania opon samochodów osobowych pod kątem hałasu i oporów toczenia. Projekt skupia się na identyfikacji niedociągnięć w systemie etykietowania, zaproponowaniu usprawnień oraz przedstawieniu potencjalnych ulepszeń.

Oczekujemy przedstawicieli branży oponiarskiej, sektora drogowego oraz instytutów badawczych zajmujących się infrastrukturą drogową i ruchem drogowym. Seminarium stanowi platformę do pogłębionej dyskusji nad tematami związanymi z oceną hałasu i oporów toczenia opon.

Tematy omawiane podczas seminarium:

  1. Ewaluacja obecnych etykiet opon: Co wymaga poprawy?
  2. Związek między pomiarami oporu toczenia: Jakie są powiązania między różnymi typami pomiarów, takimi jak drogowe i bębnowe pomiary oporu toczenia (RR)?
  3. Wpływ temperatury na pomiary RR: Jak temperatura wpływa na pomiary oporu toczenia?
  4. Różnice w hałasie opony/drogi na różnych nawierzchniach: Analiza różnic w hałasie opony/drogi na konwencjonalnych nawierzchniach i nawierzchniach referencyjnych ISO.
  5. Korelacja między pomiarami hałasu: Jak powiązane są pomiary hałasu drogowego i laboratoryjnego?
  6. Propozycje ulepszeń etykietowania opon: Jakie nowe procedury etykietowania mogą poprawić ocenę hałasu i oporów toczenia opon?
  7. Korzyści dla środowiska: Analiza korzyści wynikających z poprawnych procedur etykietowania dla środowiska naturalnego.

Seminarium umożliwi głębszą analizę wymienionych tematów oraz zaoferuje okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami przemysłowymi i badawczymi.

Projekt ELANORE stanowi istotny krok w kierunku usprawnienia systemu etykietowania opon, mając na uwadze zarówno aspekty środowiskowe, jak i jakość ruchu drogowego. Seminarium będzie miejscem dyskusji nad propozycjami poprawek, mających wpływ na rozwój przemysłu oponiarskiego oraz poprawę ekologiczną ruchu drogowego.

Brak możliwości komentowania.