VI Konferencja BRD w Kazimierzu Dolnym

W dniach 28-29 stycznia w Kazimierzu Dolnym odbyła się VI Konferencja BRD Polskiego Kongresu Drogowego „Ratownictwo drogowe – jeden z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD”. Z prezentacją „Drogowe korytarze ratunkowe” wystąpili dr inż. Janusz Bohatkiewicz, mgr inż. Marcin Dębiński i mgr inż. Michał Jukowski (Politechnika Lubelska, EKKOM).

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z województwa lubelskiego zorganizowało konferencję, której tematem przewodnim było funkcjonowanie systemu ratownictwa drogowego. Partnerem merytorycznym Konferencji jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele administracji drogowej, Wojewódzkich Rad BRD, firm zajmujących się wyposażaniem dróg oraz naukowcy. Tematyka wystąpień dotyczyła: systemu (organizacja, finansowanie, funkcjonowanie), techniki (wyposażenie jednostek ratowniczych, placówek medycznych, innowacyjne rozwiązania) i okoliczności (powiadamianie, samochody wysyłające zawiadomienia, urządzenia brd ułatwiające dotarcie na miejsce wypadku).

Brak możliwości komentowania.