DK 12 w Chełmie: umowa na przebudowę podpisana

4 czerwca w Chełmie została podpisana umowa na przebudowę drogi krajowej nr 12. Firma EKKOM Sp. z o.o. wypełniła i skompletowała wniosek o dofinansowanie o wartości 170 mln zł, opracowała Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

czytaj dalej

EKKOM zakończył 4-letni monitoring przyrodniczy na drodze ekspresowej S1

W listopadzie 2016 r. firma EKKOM Sp. z o.o. zakończyła realizację trwającego od 2013 r. projektu, którego celem był monitoring skuteczności zastosowanych działań minimalizujących negatywny wpływ budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Pyrzowice na zwierzęta. Zachęcamy do przeczytania więcej.

czytaj dalej