Szkolenie dla Grupy Roboczej ds. Hałasu

28 czerwca dr inż. Janusz Bohatkiewicz, prezes EKKOM sp. z o.o. oraz Maciej Hałucha, dyrektor ds. projektów środowiskowych w EKKOM sp. z o.o. przeprowadzili szkolenie dla uczestników Grupy Roboczej ds. Hałasu, która działa w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Prelegenci omówili prezentacje, które znalazły się w programie III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TRANSEIA 2017: wpływ warunków ruchu drogowego na poziom hałasu, wpływ uspokojenia ruchu na środowisko, dokładność pomiarów hałasu i wpływ odbić dźwięku w opracowaniach środowiskowych, ekrany akustyczne jako zabezpieczenie przed hałasem czy monitoring skuteczności rozwiązań łagodzących negatywny wpływ infrastruktury liniowej na autostradzie A4.

Więcej na edroga.pl:

Natężenie ruchu i prędkość ważne dla poziomu hałasu

Wpływ uspokojenia ruchu na środowisko

Niepewność pomiarów akustycznych

Jak dobrze wybrać metodę ochrony przed hałasem?

Brak możliwości komentowania.