POSPH dla Gliwic i Krakowa uchwalony

7 listopada w Krakowie i 8 listopada w Gliwicach radni miejscy uchwalili Programy Ochrony Środowiska przed Hałasem (POSPH). Autorem obu opracowań była firma EKKOM.

Programy powstają na podstawie map akustycznych, poprzednich POSPH, planów zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiednich przepisów prawa. Zawierają m.in. zawiera: opis obszaru objętego programem, naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu, zakres działań niezbędnych do ich przywrócenia, termin i koszt realizacji programu, dane i wnioski wynikające z map akustycznych, analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu, ocenę hałasu i harmonogram realizacji poszczególnych zadań.

 W programach brany jest pod uwagę hałas pochodzący z dróg, linii tramwajowych, kolejowych, terenów przemysłowych i komunalnych.

 

 

Brak możliwości komentowania.