Laboratorium EKKOM przeszło pozytywnie audyt PCA

13 lutego odbył się w naszym laboratorium audyt Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający kompetencje Pracowników w zakresie wykonywania pomiarów hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i skuteczności ekranów akustycznych. Więcej:

Audytorzy badali dokumentację laboratorium oraz obserwowali demonstracyjne badania w terenie. W ramach audytu nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie 17025:2005, przepisami prawnymi i dokumentami PCA. Na podstawie wyników audytu, Polskie Centrum Akredytacji podejmie decyzję o przedłużeniu akredytacji laboratorium na kolejne 4 lata.

Brak możliwości komentowania.