Praca w Dziale Ochrony Środowiska

Poszukujemy kandydatów do pracy w Dziale Ochrony Środowiska w Krakowie na stanowisku Specjalisty.
Praca stacjonarna w biurze w Krakowie / zdalnie.

Wymagania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera o kierunku ochrona środowiska, nauki przyrodnicze lub kierunki pokrewne;
 • pięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko) – w CV prosimy podać tytuły wykonanych opracowań oraz funkcję pełnioną w zespole;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo ochrony przyrody oraz przepisów powiązanych;
 • bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych związanych z postępowaniem w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;
 • dyspozycyjność i brak przeciwwskazań do pracy w terenie;
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem opracowującym materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • praktyczna znajomość oprogramowania QGIS i/lub AutoCAD;
 • znajomość języka angielskiego.

Zadania:

 • wykonywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko i innych opracowań z zakresu oddziaływania na środowisko przede wszystkim dla infrastruktury liniowej (drogi, linie kolejowe);
 • koordynacja pracy innych specjalistów biorących udział w wykonywanych pracach;
 • uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającymi;
 • wspomaganie inwestorów w procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji uzyskiwanych w procesach inwestycyjnych w zakresie oddziaływania na środowisko.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub współpracę B2B,
 • udział w typowych i niestandardowych projektach (wytyczne, standardy, projekty badawcze, szkolenia itp.),
 • pakiet opieki medycznej.

List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesłać poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się w menu „KONTAKT”.

CV powinno zawierać klauzulę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez EKKOM Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Brak możliwości komentowania.