Obiekty Inżynierskie

Projektujemy:


a2
 • obiekty mostowe żelbetowe, sprężone, zespolone
 • obiekty mostowe stalowe jak mosty, wiadukty, estakady, kładki
 • tunele i przejścia podziemne
 • małe i duże przepusty drogowe
 • konstrukcje oporowe
 • ruchome obiekty mostowe
 • tymczasowe obiekty mostowe
 • ekrany akustyczne
 • obiekty przemysłowe, stadiony, obiekty sportowe
 • obiekty użyteczności publicznej

Wykonujemy:


 • studia i koncepcje z zakresu mostownictwa
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego
 • diagnostykę obiektów inżynierskich
 • obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne świateł mostów i przepustów
 • opinie i ekspertyzy w zakresie mostownictwa

Przygotowujemy materiały i uczestniczymy w procedurach administracyjnych:


 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenia wodnoprawne
 • podział działek
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej
 • zgodę na wycinkę drzew i krzewów

Brak możliwości komentowania.