Laboratorium Badawcze

Laboratorium badawcze EKKOM zajmuje się pomiarami i badaniami akustycznymi. Obszarem działania Laboratorium jest cała Europa.

Laboratorium badawcze posiada akredytację PCA (nr AB 1046) w zakresie:

  • wykonywania pomiarów i obliczeń równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii tramwajowych i linii kolejowych;
  • wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku i ekspozycyjnego poziomu dźwięku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych;
  • pomiarów skuteczności „in situ” ekranów akustycznych.

Na podstawie wyników pomiarów hałasu sporządzane są mapy akustyczne, opracowania dotyczące hałasu oraz programy ochrony środowiska przed hałasem (patrz: oferta w zakresie ochrony środowiska). Wyniki badań przeprowadzonych przez Laboratorium są szeroko wykorzystywane w projektach dróg i obiektów inżynierskich.

Brak możliwości komentowania.