Lublin przedłuży ul. Bohaterów Monte Cassino

Rozpoczyna się realizacja kluczowej dla Lublina inwestycji drogowej, która połączy istniejącą ul. Bohaterów Monte Cassino z węzłem Sławin. Koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino wykonało konsorcjum firm EKKOM i Drogmost.

Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino pozwoli na wyprowadzenie ruchu na węzeł Sławin z południowych dzielnic miasta, które charakteryzują się największym natężeniem ruchu.
Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino, między ul. Wojciechowską a węzłem Sławin, na przedłużeniu al. Solidarności. Będzie to droga dwujezdniowa, o długości 1,2 km, biegnąca nad Suchą Doliną dwoma równoległymi estakadami. W ramach zadania przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowska, drogi lokalne, pojawią się także nowe chodniki i droga dla rowerów.

Inwestycja realizowana jest jako budowa nowego przebiegu DW 809 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Całkowita wartość projektu to 110,6 mln zł. Dofinansowanie wynosi 81,1 mln zł, co stanowi 85 procent kosztów kwalifikowanych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na kwiecień 2018 roku.

Brak możliwości komentowania.