EKKOM zaprojektuje drogę w Nowym Sączu

Konsorcjum firm EKKOM z Krakowa i Pracownia Projektowa Mostopol z Opola zaprojektuje połączenie drogi krajowej nr 87 – ul. Węgierska w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z budową mostu na Dunajcu na wysokości ul. Piramowicza. Konsorcjum przedstawi m.in. trzy warianty przebiegu połączenia DK 87 z DW 969.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla połączenia drogowego wraz z mostem na Dunajcu ma służyć do określenia przebiegu tras dla drogi klasy technicznej G, ustaleniu typów głównych parametrów technicznych drogi i skrzyżowań. Na podstawie dokumentacji określone będą wstępne zakresy rzeczowe i finansowe oraz określony zostanie wstępny efekt ekonomiczny inwestycji. Ponadto opracowana dokumentacja wraz ze szczegółowa inwentaryzacja przyrodniczą ma umożliwić uzyskanie decyzji środowiskowej.

 

Brak możliwości komentowania.