EKKOM w Augustowie

20-22 lutego odbywa się XI Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego.


XI Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje dotyczące historii i planów rozwoju dróg oraz projektowania i inżynierii ruchu. W kolejnym kontynuowany jest temat projektowania, a także nawierzchni i materiałów, a na zakończenie zaplanowano referaty o problemach ekonomicznych, geotechnicznych i środowiskowych. Z dwoma referatami wystąpił dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prezes EKKOM. Dotyczyły one rozwoju BIM w drogownictwie oraz badań śmiertelności zwierząt na drogach krajowych.

Brak możliwości komentowania.