6 grudnia 2017 – rozpoczyna się TRANSEIA

konferencja TRANSEIA

Już dziś w Krynicy Zdroju rozpoczyna się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TRANSEIA „Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”. Wydarzenie potrwa do 8 grudnia. W konferencji weźmie udział ponad stu uczestników. Wygłoszonych zostanie ok. 30 referatów.

Opracowania środowiskowe w przepisach prawnych, optymalizacja i procedury stosowania ekoinfrastruktury, wytyczne i katalogi, badania i prognozy, technologia projektowania BIM, analiza cyklu życia, wariantowanie oraz niekorzystne oddziaływanie infrastruktury na zdrowie: zanieczyszczenie powietrza, wody oraz hałas. To zaledwie część tematów, które eksperci przedstawią podczas konferencji.


PLAN KONFERENCJI


Oddziaływania pochodzące od dróg i ruchu drogowego są ze sobą ściśle powiązane często występują w postaci oddziaływań skumulowanych. W związku z tym cele i zakres konferencji TRANSEIA obejmują najistotniejsze problemy i zagadnienia występujące podczas analiz i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Interdyscyplinarność tych zagadnień powoduje, że niezbędna jest wymiana doświadczeń naukowców i specjalistów.

Do podstawowych celów konferencji należą:

  • POTRZEBA BADAŃ I INNOWACJI w zakresie projektowania, wykonywania opracowań środowiskowych oraz zastosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
  • POWIĄZANIE NAUKI I PRAKTYKI w zakresie opracowań środowiskowych oraz stosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
  • WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY NAUKĄ I PRAKTYKĄ w zakresie zmian w przepisach i podejściu do wykonywania opracowań środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym oraz stosowania urządzeń ekoinfrastruktury.

Organizatorami wydarzenia są EKKOM i edroga.pl.

 

Brak możliwości komentowania.