Projekt Konsorcjum EKKOM – Drogmost uzyskał dofinansowanie na 155 mln zł

EKKOM  Sp. z o.o. w konsorcjum z Drogmost Sp. z o.o. wykonał koncepcję oraz projekt budowlano – wykonawczy budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. Projekt uzyskał maksymalne dofinansowanie: jego wartość to 191 mln zł, a kwota dofinansowania to 155 mln zł. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał już w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie.

czytaj dalej