Wyróżnienie na Śląskim Forum Drogownictwa

W dniach 4-6 czerwca odbyła się VII edycja Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, wspólna inicjatywa Polskiego Kongresu Drogowego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Celem forum jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy i włączenia polskiego środowiska drogowego w wymianę najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej w obszarze drogownictwa. Podczas uroczystego otwarcia konferencji przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor wręczyli pamiątkowe medale dla współpracujących podmiotów i instytucji. Jednym z wyróżnionych był dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej, prezes EKKOM.

Prof. Bohatkiewicz wygłosił również wykład inauguracyjny „Dokąd prowadzą zrównoważone drogi?”, a Maciej Hałucha, dyrektor ds. ochrony środowiska w EKKOM, referat „Badanie hałaśliwości nowoczesnych nawierzchni na drogach wojewódzkich woj. śląskiego”.

Portal edroga.pl był patronem medialnym Forum.

Brak możliwości komentowania.