Umowa na projekt rozbudowy DW nr 964 w Niepołomicach

4 listopada w Krakowie konsorcjum firm EKKOM i Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Niepołomice.

Konsorcjum zajmie się opracowaniem projektów budowlanych, wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do otrzymania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedsięwzięcia.

Podpisana umowa związana jest z wykonaniem pełnej dokumentacji technicznej zawierającej m.in. przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, mostów, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, oświetlenia, systemu odwodnienia, a także budowę i przebudowę przepustów wraz z dostosowaniem ich do funkcji przejść dla zwierząt. Koszt dokumentacji, na której przygotowanie wykonawca ma czas do końca 2020 roku, to niemal 614 tys. zł.

Inwestycja obejmie 7,5-kilometrowy fragment DW 964 na odcinku przebiegającym przez miejscowości położone na terenie gminy Niepołomice: Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska oraz Chobot.

więcej na edroga.pl…

Brak możliwości komentowania.