Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej

KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

(pocztą, faxem lub e-mail) oraz dokonanie wpłaty w terminach:

Opłata za uczestnictwo dla jednej osoby:
do dnia 30.06.2017 r. * 950 zł + VAT **
do dnia 30.09.2017 r. 1150 zł + VAT **

*) obowiązkowy termin dokonania opłaty dla autorów artykułów
**) dla opłacających udział w Konferencji, w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT pod warunkiem przesłania razem z kartą zgłoszenia oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia należy doliczyć podatek VAT

Opłat należy dokonywać na numer rachunku: 27 1240 4588 1111 0000 5490 1061 w Banku PEKAO SA Oddział Kraków. Na przelewie prosimy podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji. Kwota opłaty od uczestnika obejmuje wyżywienie od obiadu pierwszego dnia konferencji do obiadu trzeciego dnia konferencji, kolacje oraz materiały konferencyjne.

Brak możliwości komentowania