Terminy

  • Zgłaszanie abstraktów w języku polskim lub angielskim: 15.05.2017 r.
  • Informacja o przyjęciu abstraktów: 16.05.2017 r.
  • Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów w języku polskim lub angielskim oraz dokonanie opłaty przez autorów artykułów: 31.07.2017 r.
  • Informacja o kwalifikacji artykułów i wynikach recenzji: 31.08.2017 r.
  • Przesłanie poprawionych artykułów: 15.09.2017 r.
  • Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie opłaty za udział w konferencji: 30.09.2017 r.

Przewiduje się, że pozytywnie ocenione przez recenzentów artykuły naukowe zostaną wydane w języku angielskim (organizatorzy podejmą starania o publikację w Web of Science – 15 pkt). Wszystkie referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostaną wydane w wydawnictwie konferencyjnym w języku polskim (referaty autorów z zagranicy zostaną opublikowane w języku angielskim). W ramach konferencji przewiduje się także sesję posterową.

Brak możliwości komentowania