Tematyka

TEMATYKA KONFERENCJI

 1. Opracowania środowiskowe i ekoinfrastruktura w przepisach prawnych
  • Aktualny stan prawny i konieczne zmiany
  • Optymalizacja ekoinfrastruktury
  • Procedury stosowania ekoinfrastruktury
  • Wytyczne i katalogi dotyczące opracowań środowiskowych i ekoinfrastruktury
 2. Badania i innowacyjne rozwiązania w zakresie ekoinfrastruktury
  • Dane w opracowaniach środowiskowych
  • Bazy danych środowiskowych
  • Badania i prognozy oddziaływań i stanu środowiska
 3. Technologia projektowania BIM i prognozowanie niekorzystnych oddziaływań w budownictwie komunikacyjnym
  • Technologia projektowania BIM i jej zastosowanie w opracowaniach środowiskowych
  • Metody prognozowania niekorzystnych oddziaływań w budownictwie komunikacyjnym
  • Analiza cyklu życia obiektów komunikacyjnych
  • Wariantowanie w opracowaniach środowiskowych
 4. Niekorzystne oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej na środowisko i zdrowie ludzi – metody i środki minimalizacji
  • Aktualne problemy stosowania zabezpieczeń przed hałasem
  • Zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływ na klimat i zdrowie ludzi
  • Wpływ rozwiązań komunikacyjnych na wody – metody i środki ograniczania zanieczyszczeń
  • Aktualne problemy w zakresie ochrony przyrody w budownictwie komunikacyjnym – potrzeby badań i konieczne zmiany w podejściu

Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania zmian w programie konferencji.

Brak możliwości komentowania