TRANSEIA

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ KONFERENCJI

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
TRANSEIA „OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM”

transeia

pod patronatem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Krynica Zdrój, 6 – 8 grudnia 2017 r.

Konferencja TRANSEIA stanowi kontynuację tematyki konferencji TRANSNOISE, które odbyły się w 2012 i 2013 roku. Z uwagi na wiele problemów, jakie pojawiły się w ostatnich latach podczas przygotowania, realizacji i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej, rozszerzono zakres konferencji TRANSNOISE oraz zmieniono jej nazwę. Oddziaływania pochodzące od dróg i ruchu drogowego są ze sobą ściśle powiązane często występują w postaci oddziaływań skumulowanych. W związku z tym cele i zakres konferencji TRANSEIA obejmują najistotniejsze problemy i zagadnienia występujące podczas analiz i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Interdyscyplinarność tych zagadnień powoduje, że niezbędna jest wymiana doświadczeń naukowców i specjalistów. Do podstawowych celów konferencji należą:

  1. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką w zakresie zmian w przepisach i podejściu do wykonywania opracowań środowiskowych w budownictwie komunikacyjnym oraz stosowania urządzeń ekoinfrastruktury.
  2. Powiązanie nauki i praktyki w zakresie opracowań środowiskowych oraz stosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.
  3. Potrzeby badań i innowacji w zakresie projektowania, wykonywania opracowań środowiskowych oraz zastosowania urządzeń ekoinfrastrukturalnych w budownictwie komunikacyjnym.

Brak możliwości komentowania