Opinia Stażystki z Niemiec o pracy w EKKOM

Miałam szczęście odbywać swój 5-miesięczny staż w tej doświadczonej firmie. Praca w fantastycznym Zespole dawała dużo satysfakcji i możliwości uczenia się od siebie nawzajem. Był to wspaniały czas zdobywania doświadczenia w projektach z różnych obszarów np. inżynierii ruchu, ochrony środowiska czy inżynierii lądowej. Podobała mi się także atmosfera w pracy.

EKKOM stał się czyś więcej niż miejscem pracy, stał się rodziną.