Szkolenia EKKOMu

Pod koniec listopada i na początku grudnia pracownicy firmy EKKOM przeprowadzili dwa szkolenia z zakresu uspokojenia ruchu i dyrektywy ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu.

Pierwsze szkolenie odbyło się w Kazimierzu Dolnym w dniach 26-27 listopada. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędów Marszałkowskich uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym uspokojenia ruchu drogowego i jego wpływu na oddziaływanie akustyczne. Oprócz szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty oraz wycieczka do „miasteczka holenderskiego” w Puławach.

Tydzień później, 3-4 grudnia w Józefowie, urzędnicy z wydziałów środowiska GDDKiA uczestniczyli w szkoleniu z zakresu wdrożenia Dyrektywy Komisji 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu.

Brak możliwości komentowania.