EKKOM na seminarium SITK pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

W dniach 21-23 stycznia odbywa się seminarium techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” organizowane przez białostocki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Aktywny udział w seminarium bierze EKKOM Sp. z o.o. Prezes spółki – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, omawia zagadnienie trendów i tendencji w projektowaniu dróg. A dokładnie: przedstawia ideę BIM, tj. projektowania drogi od pomysłu do eksploatacji, która na każdym etapie procesu inwestycyjnego umożliwia ograniczanie potencjalnych błędów oraz eliminowanie nieuzasadnionych kosztów. Firmę EKKOM reprezentuje również jej wiceprezes – mgr inż. Sebastian Biernacki. Jego referat zawiera wnioski z pomiarów hałasu wykonanych przed oraz po przebudowie 13 odcinków dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Krakowie, w tym wyniki analiz dotyczących zmian liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przed i po przebudowie odcinków dróg. Wydarzeniu patronuje Portal drogowy Edroga.pl.
Pełna informacja o seminarium znajduje się tutaj.

Brak możliwości komentowania.