Projekty EKKOM: otwarcie ulicy w Lublinie

Przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie, nazwane al. Tadeusza Mazowieckiego, zostało już udostępnione do ruchu. Koncepcję oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy łącznika wykonało konsorcjum firm EKKOM i DrogMost Lubelski.
Zadanie obejmowało budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino (DW 809) między ul. Wojciechowską a węzłem Sławin na przedłużeniu al. Solidarności. Powstała dwujezdniowa ulica o długości 1,2 km biegnąca nad Suchą Doliną dwiema równoległymi estakadami. W ramach zadania przebudowane zostały skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowska, drogi lokalne, pojawiły się także nowe chodniki i droga dla rowerów.

EKKOM Sp. z o.o. dziękuje firmom: DrogMost Lubelski (Konsorcjant) oraz Budimex (Wykonawca) za dobrą współpracę przy przygotowaniu i realizacji tego niełatwego projektu.

Brak możliwości komentowania.