Projekt w Nowym Sączu

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogi krajowej nr 87 (DK 87) w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 (DW 969) w ciągu zrealizowanej obwodnicy Podegrodzia wraz z budową mostu na rzece Dunajec”. Decyzja ta została uzyskana w ramach dokumentacji projektowej wykonywanej na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Brak możliwości komentowania.