POSPH dla województwa wielkopolskiego uchwalony

Sejmik województwa wielkopolskiego uchwalił Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem (POSPH), który został opracowany w firmie EKKOM. Program sporządzono dla terenów leżących poza aglomeracją Poznań.

Dokument powstał na podstawie map akustycznych i zawiera: opis obszaru objętego programem, naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu, zakres działań niezbędnych do ich przywrócenia, termin i koszt realizacji programu, dane i wnioski wynikające z map akustycznych, analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu, ocenę hałasu i harmonogram realizacji poszczególnych zadań.

Brak możliwości komentowania.