Pełnomocnik Prezydenta miasta Chełm ds. strategii o projekcie EKKOM-u

„Współpraca z firmą EKKOM układała się bardzo dobrze. Wręcz możemy wyrazić nasze uznanie i wdzięczność za pomyślną, merytoryczną i fachową współpracę” – stwierdził Roland Kurczewicz.

EKKOM na zlecenie miasta skompletował i złożył wniosek o dofinansowanie, na podstawie którego Chełm otrzymał aż 170 mln PLN z funduszy UE (maksymalne, 85-proc. dofinansowanie). Środki zostaną przeznaczone na projekt „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta”.

Zdaniem Pełnomocnika Prezydenta Chełma ds. strategii przedsięwzięć, Rolanda Kurczewicza, wpływ na to, że komisja konkursowa wybrała akurat ten projekt mogło mieć wiele czynników, ponieważ planowany zakres tego przedsięwzięcia był naprawdę bardzo duży.

– Kryteria każdego naboru określają wymogi i możliwą do otrzymania punktację za spełnianie określonych warunków – wyjaśnił Roland Kurczewicz. – Przygotowując wniosek, wszyscy zaangażowani w pracę nad nim, starali się dołożyć wszelkiej staranności zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Chełm jest byłym miastem wojewódzkim położonym przy najkrótszej trasie drogowej Kijów – Warszawa – Berlin – Paryż. W pobliżu miasta funkcjonuje największe drogowe przejście graniczne z Ukrainą, co wywołuje bardzo duży ruch tranzytowy przebiegający właśnie ulicami, na których modernizację miasto pozyskało środki.

Oprócz tego EKKOM opracował także Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

Cały wywiad dostępny na www.edroga.pl.

Brak możliwości komentowania.