O pomiarach akustycznych na edroga.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Niepewność pomiarów akustycznych”, opublikowanym w portalu edroga.pl. Materiał powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TRANSEIA „Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym”.Maciej Hałucha, dyrektor ds. ochrony środowiska w EKKOM, przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia niepewności pomiarów akustycznych oraz zjawiska odbicia fal dźwięków od fasad budynków.

Niepewność pomiarów akustycznych

Brak możliwości komentowania.