Nr ref. LAB/2019-1

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Laboratorium badawczym w Krakowie na stanowisku Specjalisty.

Nr ref.: LAB/2019-1
Stanowisko: Specjalista
Dział: Akredytowane Laboratorium Badawcze
Lokalizacja: Kraków


Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Laboratorium badawczym w Krakowie na stanowisku Specjalisty. Od osób chętnych do pracy w naszym Zespole oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

Wymagania:

 • trzyletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji w zakresie oddziaływania akustycznego dróg i/lub linii kolejowych oraz zakładów przemysłowych – w CV prosimy podać tytuły wykonanych opracowań oraz funkcję pełnioną w zespole;
 • praktyka w wykonywaniu pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w środowisku zewnętrznym;
 • dobra znajomość ustaw i rozporządzeń regulujących postępowania w zakresie oddziaływania hałasu na środowsiko zewnętrzne;
 • znajomość Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji;
 • bardzo dobra znajomość programu SoundPLAN;
 • dobra znajomość programów MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, MsOutlook;
 • prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;
 • dyspozycyjność i brak przeciwwskazań do pracy w terenie;
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w pracy i/lub kierowaniu zespołem akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • praktyczna znajomość oprogramowania ArcGIS i/lub AutoCAD.

Zapraszamy do przesyłania CV oraz listów motywacyjnych poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się w menu „KONTAKT”. W treści wiadomości prosimy o dopisek: LAB/2017-1.

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.

ładowanie mapy - proszę czekać...

EKKOM Sp. z o.o. 50.005845, 19.875918 ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30–394 Kraków (1 Piętro budynek ASKOT) tel. 12 267-23-33, fax 12 341-41-18 Google DD: 50.005918, 19.875902 GPS DMS: 50°00\'21.3\"N, 19°52\'33.3\"E

Brak możliwości komentowania.