Nr ref. DOS/2019-4

Poszukujemy kandydatów do pracy w Dziale Ochrony Środowiska w Krakowie na stanowisku asystenta specjalisty.

Od osób chętnych do pracy w naszym Zespole oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

• tytuł magistra lub magistra inżyniera o kierunku nauki przyrodnicze (biologia, geografia, leśnictwo, ochrona przyrody, inne pokrewne);

• znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych; • znajomość zagadnień i oprogramowania GIS, w szczególności bardzo dobra znajomość oprogramowania QGIS;

• dobra znajomość programów MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, MsOutlook;

• prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;

• dyspozycyjność i brak przeciwwskazań do pracy w terenie;

• bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;

• znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Dodatkowo mile widziane:

• doświadczenie w opracowywaniu materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko);

• znajomość procedur administracyjnych związanych z postępowaniem w sprawie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;

• praktyczna znajomość oprogramowania ArcGIS i/lub AutoCAD.

List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesłać poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się w menu „KONTAKT”.

CV powinno zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”

Informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.

Brak możliwości komentowania.