Nr ref. DOS/2019-3

Poszukujemy kandydatów do pracy w Dziale Ochrony Środowiska w Krakowie na stanowisku specjalisty.

Od osób chętnych do pracy w naszym Zespole oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

• tytułu magistra lub magistra inżyniera o kierunku nauki przyrodnicze (biologia, geografia, leśnictwo, ochrona przyrody, inne pokrewne);

• pięcioletniego doświadczenia w wykonywaniu i opracowywaniu danych z monitoringów przyrodniczych; • bardzo dobrej znajomości ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych;

• bardzo dobrej znajomości procedur administracyjnych związanych z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;

• znajomości zagadnień i oprogramowania GIS, w szczególności bardzo dobrej znajomości oprogramowania QGIS;

• dobrej znajomości programów MsWord, MsExcel, MsPowerPoint, MsOutlook;

• prawa jazdy kat. B, braku przeciwwskazań do kierowania samochodem osobowym;

• dyspozycyjności i braku przeciwwskazań do pracy w terenie;

• bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole;

• znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Dodatkowo mile widziane:

• doświadczenie w kierowaniu zespołem wykonującym monitoringi przyrodnicze;

• doświadczenie w opracowywaniu materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów oddziaływania na środowisko);

• praktyczna znajomość oprogramowania ArcGIS i/lub AutoCAD.

List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesłać poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się w menu „KONTAKT”.

CV powinno zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”

Informujemy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.

Brak możliwości komentowania.