Laboratorium badawcze EKKOM Sp. z o.o. otrzymuje dalszą akredytację od PCA

22 kwietnia br. Polskie Centrum Akredytacyjne podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji Laboratorium Badawczego EKKOM Sp. z o.o. nr AB 1046 w dotychczasowym zakresie.

Ma ono zatem możliwość wykonywania:

  • pomiarów i obliczeń równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii tramwajowych i linii kolejowych,
  • pomiarów równoważnego poziomu dźwięku i ekspozycyjnego poziomu dźwięku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  • pomiarów skuteczności „in situ” ekranów akustycznych.

Laboratorium Badawcze EKKOM Sp. z o.o. posiada akredytację od 2009 roku. Jest ona przyznawana na okres czteroletni z corocznymi audytami w procesie nadzoru. Ostatni odbył się 3 marca br.

Brak możliwości komentowania.